เกี่ยวกับเรา

•บริษัท ทูเวย์เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น   จำกัด ก่อตั้งขึ้น               

 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด  

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2553

 

•ทะเบียนเลขที่ :  0105553060108
•ประธานกรรมการ : นาย เจริญพงษ์ ตั้งปฐิพัฒน์
 

mission 

 

สินค้าและบริการ ทุกประเภทเกี่ยวกับ อุปกรณ์รักษาความภัย

• จำหน่ายกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ทุกยี่ห้อ ที่มีคุณภาพพร้อมรับประกันสินค้า 

• เน้นการให้บริการ ที่ประทับใจ ไม่คิดค่าบริการตรวจเช็ค

 

• ช่างเทคนิคประสบการณ์มากกว่า 10 คน เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท และการเซอร์วิสนอกสถานที่

 

•จำหน่ายและรับบริหารจัดการ ระบบ  CAR Park พร้อมบริการหลังการขาย

 

•จำหน่าย สปอร์ตไลน์ ไฟฉุกเฉิน
•จำหน่ายอุปกรณ์เซพตี้
•จำหน่าย Guard Tour ทั้งแบบ Real-time Guard Tour System มีอะไหล่และรับประกันสินค้า